ACCESO AOS ESPECTÁCULOS

ESPAZOS DE EXHIBICIÓN

Sala de teatro Roberto Vidal Bolaño / Terraza do Auditorio da Universidade: Avenida de Vigo, s/n.Campus Vida.

Salón Teatro: Rúa Nova, 34

HORARIO DESPACHO DE ENTRADAS

En todos os espazos, desde as 19,00h (atención: aforos reducidos)

As entradas só poden retirarse o mesmo día da función nos espazos onde se programa cada espectáculo.

PREZOS

O acceso ás funcións programadas na terraza do Auditorio da Universidade é gratuíto ata completar aforo (previo paso polo despacho de entradas -máximo 2 por persoa-).

O acceso ás funcións programadas na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño e no Salón Teatro teñen un prezo de 3 euros (máximo 2 entradas por persoa). Non existe a posibilidade de mercar un abono para todo o festival dado o aforo reducido.

A totalidade da recadación irá destinada á asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela. A tal efecto, podes adquirir unha butaca 0, o que che permitirá contribuír a esta axuda aínda que non asistas a ningunha función do festival, facendo un ingreso no seguinte nº de conta:

  ES69 0049 1467 29 2010476054 ( Banco Santader )

CONDICIÓNS DE ACCESO Á SALA DE TEATRO ROBERTO VIDAL BOLAÑO E Á TERRAZA DO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE

As persoas que asistan ás funcións programadas na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño están obrigadas a facer uso do xel hidroalcohólico situado no acceso da sala antes de entrar na mesma. Igualmente, deberán retirar a súa máscara facial persoal (que terán que gardar ou depositar nunha papeleira disposta para este cometido) e colocar outra que lles será entregada gratuitamente pola organización do festival.

As persoas que asistan ás funcións programadas na terraza do auditorio están obrigadas a facer uso do xel hidroalcohólico situado no acceso á mesma e deberán levar posta máscara facial sempre que non poidan observar 1,5 metros de distancia con outro espectador.

As persoas que convivan poderán sentar xuntas en ambos espazos.

IMPORTANTE: Unha vez comezada a función non se permitirá o acceso a ningún dos tres espazos (sala de teatro Roberto Vidal Bolaño, terraza do Auditorio da Universidade e Salón Teatro).